prostych

Encyklopedia PWN

ekon. odtworzenie zużytej wielkości czynników produkcji;
graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzn podstaw.
atom obdarzony ładunkiem elektr., np. Cl, Ag+, Ba2+.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia