prawo Snella

Encyklopedia PWN

Snella prawo, prawo Snelliusa,
fiz. podstawowe prawo optyki geometrycznej: stosunek sinusów kąta padania promienia fali α do kąta załamania β na granicy 2 ośrodków jest równy stosunkowi prędkości v1 i v2 fali w tych ośrodkach;
Snell van Royen
[snel wan rọ:jən]
Willebrord, Willebrordus Snellius, ur. 1580, Lejda, zm. 30 X 1626, tamże,
holenderski matematyk, fizyk, astronom i geodeta;
fiz. podstawowe prawa załamania fal na granicy 2 ośrodków (ściśle słuszne dla ośrodków izotropowych):
fiz. zjawisko polegające na tym, że przy padaniu fali na granicę rozdziału 2 ośrodków powstaje fala rozchodząca się od granicy rozdziału w stronę pierwszego ośrodka;
Harriot
[hạ̈riət],
Hariot, Thomas, ur. 1560, Oksford, zm. 2 VII 1621, Londyn,
ang. matematyk i astronom;
fiz. maks. kąt padania fali na płaszczyznę rozdzielającą 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania, dla którego spełnione jest prawo Snella;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia