pozytywizmu pierwszego

Encyklopedia PWN

Struve Henryk, pseud. Florian Gąsiorowski, ur. 27 VI 1840, Gąsiorowo k. Kalisza, zm. 16 V 1912, Eltham k. Londynu,
filozof;
postawa ideol. i wywodzący się z niej ruch społ., odwołujący się do idei liberalizmu polit., społ. i wyznaniowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia