pospolita

Encyklopedia PWN

gnojka, mucha gnojka, Eristalis tenax,
owad z rodziny bzygowatych;
gółka, Gymnadenia,
rodzaj z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) obejmujący 8 gat. występujących w Eurazji;
granit
[łac. granum ‘ziarno’],
pospolita magmowa skała głębinowa, zawierająca 20–60% objętościowych kwarcu w stosunku do skaleni, wśród których plagioklazy stanowią 10–65% skaleni alkalicznych.
granodioryt
[łac.-gr.],
pospolita magmowa skała głębinowa o składzie zbliżonym do składu granitu;
grzebienica, Cynosurus,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw), z 5 gat. bylin lub roślin jednorocznych występujących w umiarkowanym klimacie, w Europie, Azji i Nowej Zelandii, sadzonych na innych kontynentach;
gupik, pawie oczko, Poecilia reticulata,
ryba słodkowodna z rodziny piękniczkowatych (Poecillidae);
gwiazdnica, Stellaria,
rodzaj z rodziny goździkowatych;
jarzęboaronia, × Sorbaronia,
grupa mieszańców aronii i jarzębu pospolitego powstałych w warunkach hodowlanych;
jarzmianka większa, Astrantia maior,
gat. z rodziny selerowatych (baldaszkowatych) z południowej, środkowej i zachodniej Europy;
jeżyna popielica, jeżyna sinojagodowa, zw. popielicą, Rubus caesius,
krzew, gat. jeżyny o płożących się pędach;
jodła, Abies,
rodzaj rośliny nagozalążkowej drzewiastej z rodziny sosnowatych, z podrodziny jodłowych (Abietoideae);
kalina, Viburnum,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych, z rodziny przewiertniowatych;
kalina koralowa (Viburnum opulus),
krzew z rodzaju kalina;
kanianka, Cuscuta,
rodzaj z rodziny kaniankowatych (Cuscutaceae);
kasztanowiec, pot. nieprawidłowo kasztan, Aesculus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny kasztanowcowatych (Hippocastanaceae);
kawka, Corvus monedula,
ptak z rodziny krukowatych;
knieć, kaczeniec, kaczyniec, Caltha,
rodzaj z rodziny jaskrowatych;
kokoszka wodna, Gallinula chloropus, kurka wodna,
ptak z rodziny chruścieli;
biol. jedna z taksji, polegająca na utrzymywaniu przez organizm podczas ruchu postępowego dowolnego kąta w stosunku do kierunkowego bodźca zewnętrznego (światło, wiatr) niezależnie od upływu czasu, czym różni się od astrotaksji;

Słownik języka polskiego PWN

foka pospolita «foka o szarym, ciemno nakrapianym ubarwieniu, żyjąca w północnej części Oceanu Atlantyckiego»
kłobuczka pospolita «roślina o białych lub czerwonawych kwiatach i wysokiej rozgałęzionej łodydze»
kruszyna pospolita «wysoki krzew o szerokich, eliptycznych liściach, którego kora jest surowcem farmaceutycznym»
krwawnica pospolita «wysoka bylina o miododajnych, różowofioletowych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolity
1. «często się zdarzający, spotykany lub powszechnie znany»
2. «taki, jakich wiele»
3. «mający odcień trywialności»
4. daw. «wchodzący w skład ogółu lub służący ogółowi»

• pospolicie • pospolitość
karbieniec pospolity «roślina o drobnych, białych kwiatach z czerwonymi kropkami»
krwawnik pospolity «wysoka bylina o pierzastych liściach i białych kwiatach, mająca właściwości lecznicze»
pospolite ruszenie
1. «w dawnej Polsce: powołanie pod broń, w razie zagrożenia kraju, wszystkich obywateli zdolnych do noszenia broni, później tylko ze stanu rycerskiego i szlacheckiego»
2. «wojsko składające się z obywateli powołanych w ten sposób»
rącznik, rącznik pospolity «bylina, krzew lub drzewo o dużych, dłoniastych liściach, uprawiane w krajach tropikalnych i subtropikalnych»
rzeczownik pospolity «rzeczownik będący nazwą przedmiotu lub istoty, np. dom, pies»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia