podstawowy

Encyklopedia PWN

podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
astr. kierunek, od którego mierzy się kąt będący jedną ze współrz. astr., określających położenie obiektu astr. na sferze niebieskiej;
fiz. stan układu fizycznego (np. jądra atomowego, atomu, cząsteczki) o najniższej możliwej wartości energii;
przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
podstawowa opieka zdrowotna, opieka zdrowotna środowiskowa, opieka zdrowotna rodzinna,
koncepcja powszechnie dostępnej dla społeczności opieki med. w warunkach ambulatoryjnych, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, a w uzasadnionych sytuacjach osób/rodzin także w warunkach domowych.
naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia