podstaw konstrukcji maszyn

Encyklopedia PWN

nauka zajmująca się zasadami konstrukcji części maszyn i ich zespołów, metodami obliczeń, badaniami modelowymi, doborem materiałów, optymalizacją konstrukcji części maszyn i in.
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
Moszyński Wacław, ur. 12 VIII 1892, Warszawa, zm. 18 X 1953, tamże,
brat Kazimierza, inżynier mechanik i elektryk; teoretyk budowy maszyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia