pneumatologia

Encyklopedia PWN

pneumatologia
[gr. pneumatikós ‘wietrzny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział i nurt badań teologicznych, zajmujący się nauką o Duchu Świętym jako 3. Osobie Boskiej oraz analizą kwestii szczegółowych przez pryzmat tej nauki;
Duch Święty, Duch Boży, Duch,
w chrześcijaństwie imię trzeciej Osoby Boskiej (Trójca Święta).
Jankowski Bogdan, imię zakonne Augustyn, ur. 14 IX 1916, Złatoust (Rosja), zm. 6 XI 2005, Kraków,
ksiądz, benedyktyn, biblista;
listy napisane przez najważniejszego misjonarza i teologa wczesnego chrześcijaństwa, świętego Pawła.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia