planetami górnymi

Encyklopedia PWN

planety
[gr.],
ciała niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy nie mniejszej niż 1000 km, widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy.
Uran, symbol ,
astr. siódma według oddalenia od Słońca i trzecia pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
elongacja
[łac. elongatio ‘odległość’],
astr. różnica długości ekliptycznych planety i Słońca, w przybliżeniu równa odległości kątowej planety od Słońca na sferze niebieskiej;
perturbacje
[łac.],
astr. zakłócenia stanu lub ruchu układu 2 ciał przez siły pochodzące od ciał do tego układu nie należących;
Pioneer
[paıənı̣ər] Wymowa,
seria amerykańskich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań przestrzeni międzyplanetarnej i znajdujących się w niej ciał Układu Słonecznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia