pilotowe

Encyklopedia PWN

określanie pozycji statku wodnego wg mijanych pław, staw, nabieżników wyznaczających tory wodne w wąskich przejściach, podejściach do portów itp.
kuter
[niem. < ang.]:
przystań (węzeł transportowy) będąca miejscem przeładunku towarów i osób między różnymi środkami transportu, z których co najmniej jeden jest statkiem wodnym;
ILS, ang. Instrument Landing System,
lotn. system niskiego podejścia do lądowania;
Link
[lıŋk]
Edwin Albert, ur. 26 VII 1904, Huntington (stan Indiana), zm. 7 IX 1981, Binghamton (stan Nowy Jork),
amer. twórca symulatorów lotu, konstruktor pojazdów podwodnych, pilot;
mor., radiowa służba ostrzegawcza;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
lotn. przyrządy wskazujące, które realizują końcowy efekt działania każdego systemu nawigacyjnego;
lotn. urządzenie sterujące automatycznie statkiem latającym na podstawie poleceń wydanych przez pilota;
lotn. przyrząd pokładowy umożliwiający wizualne wskazania kątów pochylenia i przechylenia statku powietrznego (np. samolotu).
wskaźnik kursowy, ang. Radio Magnetic Indicator (RMI),
najprostszy i najbardziej rozpowszechniony nawigacyjny przyrząd lotniczy;
lotn. wskaźniki pokładowe z ciągłą, automatyczną prezentacją na mapie nawigacyjnej bieżącej pozycji i trasy statku powietrznego;

Słownik języka polskiego PWN

pilotowy
1. «dotyczący pilotowania, pilotażu, pilotów»
2. «wyprodukowany próbnie dla sprawdzenia jakości i popularności»
spadochronik pilotowy, wyciągający «część spadochronu przeznaczona do szybkiego wyciągnięcia czaszy spadochronu z pokrowca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia