pełnymi

Encyklopedia PWN

rasa koni, wyhodowana na przeł. XVII i XVIII w. w Anglii jako konie wyścigowe;
zootechn. termin stosowany w zootechnice na określenie zwierząt hodowanych w ścisłej czystości rasy;
mat. kąt płaski o mierze 360° (w mierze łukowej: 2π);
morze pełne, morze otwarte,
przestrzeń mórz i oceanów nie podlegająca suwerenności żadnego państwa;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
fiz. koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której zakłada się, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
Bułhakow, Bułgakow, Michaił A., ur. 15 V 1891, Kijów, zm. 10 III 1940, Moskwa,
rosyjski prozaik i dramatopisarz, z wykształcenia lekarz.
Bunin Iwan A., ur. 22 X 1870, Woroneż, zm. 8 XI 1953, Paryż,
rosyjski nowelista, poeta i tłumacz.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
dziedzina budownictwa obejmująca wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje inżynieryjne wykonane z drewna, wyróżniająca się specyficznym charakterem tworzywa, odrębnymi metodami technologii, systemem konstrukcji i formą artystyczną.
feudalizm
[łac.],
termin wprowadzony w XVII w. i upowszechniony w XVIII w., stosowany wówczas na określenie: a) praw lennych; b) ustroju prawno-społecznego opartego na podzielonej własności ziemi i poddaństwie chłopów; c) systemu prawno-politycznego, którego istotą było rozdrobnienie władzy publicznej i dominacja wielkich właścicieli ziemskich.
Księżyc, łac. luna, gr. selene,
naturalny satelita Ziemi;
Mrożek Sławomir, ur. 29 VI 1930, Borzęcin (Tarnowskie), zm. 15 VIII 2013, Nicea,
dramatopisarz, prozaik, eseista i rysownik.

Słownik języka polskiego PWN

pełny
1. «napełniony tak, że więcej się nie zmieści»
2. «zawierający dużo czegoś, obfitujący w coś»
3. «owładnięty, przeniknięty czymś»
4. «niczym nieograniczony, przejawiający się w pełni»
5. «osiągający maksymalny zakres lub natężenie»
6. «taki, w którym niczego nie brakuje, który stanowi całość»
7. «zawierający dokładnie wskazaną ilość, liczbę czegoś»
8. «niemający wewnątrz pustych przestrzeni»
9. «zaokrąglony, pulchny»
10. «o kwiatach: mający dużą liczbę płatków»

• pełność • pełniutki, pełniuteńki
do pełna «po brzegi»
kąt pełny «kąt mający 360°»
koń pełnej krwi «rasa konia powstała z krzyżowania koni różnych ras»
pełne mleko «mleko, z którego nie zebrano śmietany»
pełne morze «przestrzeń mórz i oceanów poza obrębem wód terytorialnych, otwarta dla żeglugi wszystkich państw»
pełny los «bilet loteryjny z wygraną»
pełny wiatr «wiatr wiejący wprost w rufę; też: kurs statku płynącego z wiatrem»
piwo pełne «piwo mocniejsze, o większej zawartości chmielu»
plan pełny «ujęcie całych postaci aktorów widzianych na tle części dekoracji»
rodzina pełna «rodzina składająca się z męża, żony i dzieci»
rym dokładny, pełny «rym polegający na całkowitej identyczności brzmienia końcowych części wyrazów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia