parowej

Encyklopedia PWN

urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
silnik parowy tłokowy, maszyna parowa,
silnik cieplny, w którym energia wewnętrzna pary wodnej przekształca się w pracę mechaniczną;
urządzenie do przegrzewania gleby parą wodną;
koń parowy, ang. horse power, HP,
jednostka mocy (głównie silników spalinowych) stosowana w krajach anglosaskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia