paliwowy

Encyklopedia PWN

elektroda o silnie rozwiniętej powierzchni;
przyspieszanie (kataliza) reakcji elektrodowej w wyniku silnego oddziaływania, często z utworzeniem wiązania chem., reagenta (substratu, produktu pośredniego lub końcowego) z powierzchnią elektrody;
elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
techn. stop magnezu z aluminium (3–10% Al) z dodatkiem cynku (do 3%) i manganu (do 0,3%);
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
Grove
[grəuw]
Sir William Robert, ur. 1811, zm. 96,
bryt. fizyk i prawnik;
miasto powiatowe w województwie podkarpackim, w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, przy ujściu Ropy i Jasiołki do Wisłoki.
największe przedsiębiorstwo naftowe w Rosji;
Mindelo
[mindẹlu],
Pôrto Grande,
m. w Rep. Zielonego Przylądka, na północno-zachodnim brzegu wyspy São Vicente;
motoryzacja
[łac. motus < movere ‘ruszać się’],
w szerszym znaczeniu zastępowanie siły ludzkiej i zwierzęcej siłą wytwarzaną przez silnik (zwłaszcza spalinowy); w węższym, obecnie stosowanym — całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem i rozpowszechnianiem samochodów, motocykli, ciągników, gł. ich eksploatacją oraz organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, koniecznej infrastruktury (sieć dróg, stacji paliwowych, warsztatów naprawczych, miejsc parkingowych oraz garażowych).
dziedzina nauki i inżynierii materiałowej zajmująca się kontrolowanym wytwarzaniem nanostruktur i nanomateriałów oraz metodami służącymi do ich badania i modelowania.
urządzenie do wytwarzania płomienia lub strumienia plazmy o wysokiej temperaturze;
piec paliwowy lub elektr. z jedną lub kilkoma komorami grzewczymi (zwykle w kształcie prostopadłościanu), w których umieszcza się wsad.
piec paliwowy, w którym wsad styka się bezpośrednio z płomieniem lub gorącymi gazami spalinowymi.
urządzenie przem. przeznaczone do nagrzewania różnych materiałów (wsadu) do temperatury, w której zachodzą w nich odpowiednie przemiany fiz. lub reakcje chem. przewidziane w danym procesie wytwarzania lub obróbki.
piec, najczęściej paliwowy, którego komora grzewcza ma kształt walca lub ściętego stożka;

Słownik języka polskiego PWN

paliwo «substancja palna używana do napędzania silników i maszyn lub do palenia w piecach»
• paliwowy
dysza paliwowa (gaźnika) «otwór dozujący dopływ paliwa do rozpylacza w gaźniku silnika spalinowego»
pompa paliwowa «w silniku benzynowym tłokowym: pompa podająca paliwo ze zbiornika do gaźnika lub do zespołu wtryskiwaczy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia