paleobiologia

Encyklopedia PWN

kierunek w paleontologii zajmujący się wykrywaniem związków między budową a funkcjami kopalnych organizmów i trybem ich życia, badaniem dawnych środowisk życia i panujących w nich warunków.
Dzik Jerzy, ur. 25 II 1950, Jedlicze k. Zgierza,
paleontolog;
Kielan-Jaworowska Zofia, ur. 25 IV 1925, Sokołów Podlaski, zm. 13 III 2015,
paleozoolog;
muzeum Inst. Paleobiologii PAN, z siedzibą w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie;
paleontologia
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, ṓn ‘istniejący’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
biol. nauka zajmująca się badaniem organizmów, które żyły w ubiegłych epokach geologicznych, a ich szczątki zachowały się w postaci skamieniałości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia