Dzik Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Dzik Jerzy, ur. 25 II 1950, Jedlicze k. Zgierza,
paleontolog;
od 1993 profesor Instytutu Paleobiologii PAN; od 1998 członek PAN; 1991–96 redaktor międzynar. kwartalnika „Acta Palaeontologica Polonica”; uczestnik wielu ekspedycji nauk.; prace dotyczące wczesnej filogenezy bezkręgowców i pierwotnych strunowców, mechanizmów ewolucji organizmów kolonijnych (klonalnych) i rozwoju larwalnego mięczaków, a także metodologii odtwarzania przebiegu ewolucji na podstawie materiału kopalnego i jej zastosowań w stratygrafii; m.in. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii (1992), Ewolucja życia (Wielka encyklopedia geografii świata, t. 8 1997).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia