osnowy

Encyklopedia PWN

włók. nitki usytuowane wzdłuż tkaniny, przeplecione z wątkiem, także nitki ułożone wzdłuż dzianiny wytwarzanej na osnowarce;
pierwszy ukr. społ.-polit. i lit. miesięcznik, wyd. 1861–62 w Petersburgu;
zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów geodezyjnych;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
sposób wzajemnego przeplatania się nitek osnowy i wątku w tkaninie;
maszyna żakardowa, maszyna Jacquarda,
krosno z mechanizmem (zw. mechanizmem Żakarda) służącym do tworzenia przesmyków, umożliwiającym niezależne sterowanie pojedynczymi nitkami osnowy (nawet ok. 2 tys. nitek) — co pozwala na uzyskanie tkanin wielkowzorzystych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia