optyki nieliniowej

Encyklopedia PWN

dział optyki obejmujący badanie oddziaływań światła o wielkim natężeniu z materią (opt. zjawiska nieliniowe);
optyka
[gr. optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
dziedzina nauki i techniki zajmująca się światłem — zjawiskami związanymi z jego generowaniem, rozchodzeniem się, detekcją, oddziaływaniem z materią i wynikającymi z nich zastosowaniami;
Kielich Stanisław, ur. 10 XI 1925, Czempin (pow. kościański), zm. 15 X 1993, Poznań,
fizyk teoretyk;
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się badaniem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal radiowych i świetlnych (opt.) z materią;
Franken Peter, ur. 10 XI 1928, zm. 11 III 1999, Tuscon (stan Arizona),
fizyk amerykański;
Hellwarth
[hẹluə:rŧ]
Robert Willis, ur. 10 XII 1930, Ann Arbor (stan Michigan), zm. 20 I 2021, Santa Monica,
fizyk amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia