opraw oświetleniowych

Encyklopedia PWN

urządzenie służące do rozsyłania i przekształcania światła wypromieniowanego z umieszczonego w o.o. źródła;
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
latarnia
[łac.],
techn. zespół urządzeń do stacjonarnego, sztucznego oświetlenia otwartej przestrzeni (dróg, placów).
oprawa oświetleniowa, w której światło jest prowadzone światłowodem z układu opt. połączonego z elektr. źródłem światła;
klosz
[fr.],
techn.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia