operacjami symetrii

Encyklopedia PWN

prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
krystal. kombinacje makroskopowych i strukturalnych elementów symetrii oraz sieci translacyjnych (kryształu symetria) możliwe w strukturach kryształów.
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
przekształcenie symetryczne, operacja symetrii,
operacja przekształcająca figurę geom. w nową figurę, która jest nieodróżnialna od wyjściowej;
według mat. teorii grup, grupy będące zbiorami wszystkich możliwych operacji symetrii, których działanie pozostawia w spoczynku co najmniej jeden punkt układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia