ogólnego przeznaczenia

Encyklopedia PWN

technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
materiały drzewne otrzymywane w tartaku przez piłowanie podłużne (przetarcie na pilarkach) lub obróbkę na tzw. trakorębarkach drewna okrągłego albo dzielenie podłużnie i poprzecznie tak otrzymanych materiałów na części o obrobionych (co najmniej) czołach i szerszych płaszczyznach;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
kadar, qadar,
termin w teologii muzułmańskiej oznaczający „przeznaczenie”, bliski terminowi „kismet”;
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
artyleria
[fr.],
rodzaj wojsk odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w holowane albo samobieżne działa (artyleria lufowa) lub niektóre rodzaje wyrzutni rakietowych (artyleria rakietowa), amunicję, urządzenia do prowadzenia ognia, sprzęt do dostarczania zaopatrzenia itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia