obszarami klasyfikacji

Encyklopedia PWN

metodol., naukozn.:
klimat
[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’],
charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych (warunków pogodowych) powtarzających się w czasie, kształtujący się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych.
dział statystyki mat. poświęcony klasyfikowaniu obiektów, opisanych przez zespół różnych cech, do konkretnych — a priori zdefiniowanych — populacji (klas);
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia