obserwacja statystyczna

Encyklopedia PWN

etap badania statystycznego, którego realizacja ma na celu uchwycenie stanu (ustaleniu wartości cech ilościowych lub odmian cech jakościowych) badanej zbiorowości czy zjawiska w danym momencie lub uchwycenie zmian w następujących po sobie okresach;
niewyczerpujące badanie statystyczne zbliżone do metody reprezentacyjnej, a służące do obserwacji statystycznej (statystyczne badania);
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
statyst. obserwacje spoza populacji, z której pochodzi próbka;
wnioskowanie oparte na wynikach obserwacji lub eksperymentu;
zbiór danych uzyskanych w wyniku obserwacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia