oświetleniowych

Encyklopedia PWN

komitet działający przy Stow. Elektryków Pol., wchodzący w skład Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) i biorący udział w jej pracach.
Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa, fr. Commission Internationale de l’Eclairage (CIE),
zał. 1913, siedziba w Nowym Jorku; m.in. opracowuje wzorce i procedury pomiarów wielkości świetlnych, normy, zalecenia;
urządzenie służące do rozsyłania i przekształcania światła wypromieniowanego z umieszczonego w o.o. źródła;
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
oprawa oświetleniowa, w której światło jest prowadzone światłowodem z układu opt. połączonego z elektr. źródłem światła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia