niemalejącą

Encyklopedia PWN

mat. ciąg liczbowy, którego wyrazy spełniają warunek an–1an.
mat. funkcja, której wartości nie maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≤ f(x2);
mat. zgodność porządku w zbiorze argumentów jakiejś funkcji (w szczególności: ciągu, miary) i w zbiorze jej wartości;
mat. wspólna nazwa dla ciągów: rosnących (an+1 > an), malejących (an+1 < an), nierosnących (an+1 ≤ an) i niemalejących (an+1 ≥ an).
mat. liczba pierwsza występująca w przedstawieniu danej liczby naturalnej w postaci iloczynowej (tzw. rozkład na cz.p.), np. 84 = 2 · 2 · 3 · 7, 630 = 2 · 3 · 3 · 5 · 7;
mediana, wartość środkowa,
mat., statyst. jeden z parametrów charakteryzujących określoną próbę losową (m. z próby) bądź rozkład prawdopodobieństwa (m. zmiennej losowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia