newtonowskie

Encyklopedia PWN

płyn, w którym naprężenia styczne są proporcjonalne do prędkości odkształcenia.
fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
wspólna nazwa 2 stanów skupienia materii — cieczy i gazów;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
fiz. hipotetyczny czas, którego pomiar nie zależy od warunków, w których znajduje się zegar;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia