neowitalizmu

Encyklopedia PWN

XIX-wieczny nurt filozofii przyrody głoszący pogląd, że życia organicznego nie można całkowicie wyprowadzić z procesów fizyczno-chemicznych;
witalizm
[łac.],
koncepcja filoz. zakładająca istnienie w organizmach żywych niematerialnej, swoistej „siły życiowej” (vis vitalis), która kieruje procesami życiowymi i decyduje o ich przebiegu.
Driesch
[dri:sz]
Hans, ur. 28 X 1867, Bad Kreuznach, zm. 16 IV 1941, Lipsk,
niem. embriolog i filozof;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia