negatywne

Encyklopedia PWN

filoz., teol. sposób orzekania o absolucie (Bogu), polegający na zaprzeczeniu, że jest on w jakimś aspekcie podobny do świata stworzonego.
„wolność od”, wolność od przymusu, sytuacja, w której jednostka ma możliwość działania zarówno bez przeszkód, jak i bez nakazu ze strony innych.
efekt aureoli, efekt halo,
psychol. tendencja występująca w procesie spostrzegania (oceniania) ludzi;
procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
emocja
[łac. emovere ‘poruszać’],
psychol. we współczesnej psychologii system obejmujący uczucia, uznawane za składnik subiektywny, pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmiany zachowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia