naukowy

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd, wg którego teorie naukowe opisują rzeczywistość istniejącą niezależnie od podmiotów tworzących naukę i są prawdziwe w sensie klasycznym.
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
charakterystyka konkretnego przedmiotu, zjawiska lub zdarzenia (fakt naukowy) bądź przez podanie takich jego własności (cech szczególnych), które określają go jako reprezentanta jakiejś klasy (gatunku) lub typu, bądź też przez podanie własności przysługujących mu swoiście, które wyodrębniają go spośród wszelkich innych przedmiotów i nadają mu piętno indywidualne (opis indywidualizujący);
Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA),
polska placówka badawczo-naukowa, założona 1942 w Nowym Jorku;
metodol. konkretny stan rzeczy lub zdarzenie zinterpretowane teoretycznie, w odróżnieniu od „faktu surowego”;
niedzielny dodatek do krak. IKC, wyd. 1924–39 w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia