nastawne

Encyklopedia PWN

kondensator elektr., którego pojemność można zmieniać w sposób ciągły.
prasa (najczęściej hydrauliczna) do gięcia blach oraz metalowych pasów i taśm, z których otrzymuje się kształtowniki;
rezystor
[łac.],
opornik elektryczny,
element bierny obwodu elektrycznego; podstawowym parametrem użytkowym r. jest rezystancja (opór elektryczny), a takie jego parametry, jak pojemność elektr. i indukcyjność, mają wartości pomijalnie małe;
Drzewiecki Stefan, ur. 26 VII 1844, w. Kunka (Podole), zm. 23 IV 1938, Paryż,
polski wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa.
układ 2 przewodników (zwanych elektrodami lub okładkami kondensatora) rozdzielonych cienką warstwą dielektryka, mający zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego;
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
grafion
[gr.],
przybór rysunkowy do wykreślania linii tuszem za pomocą 2 nastawnych zaostrzonych i sprężynujących płytek metal., między które wprowadza się tusz.
hamulec torowy, hamulec szynowy,
hamulec wbudowany w tor kol. (gł. na stacjach rozrządowych);
klucz uniwersalny, klucz nastawny,
narzędzie montażowe do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek;
system, którego podstawą jest zespół środków techn. i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.
w kolejnictwie urządzenie w nastawni, które zawiera m.in. dźwignie, korby, przełączniki, służące do sterowania (np. nastawiania zwrotnic, podawania sygnałów) i do kontroli wykonania poleceń (np. lampki, wskaźniki, monitory).
potencjometr, rezystor nastawny,
rezystor zmienny o 3 końcówkach, z których 2 stanowią początek (P) i koniec (K) elementu rezystywnego p., trzecia — ruchomy styk (S), dotykający powierzchni tego elementu;
zespół elementów i urządzeń w torze kolejowym, pozwalający na przejazd pojazdów szynowych z jednego toru na inny;
semafor
[gr.],
rodzaj sygnalizatora w systemie sygnalizacji kolejowej, służącego do przekazywania obsłudze pociągu (maszyniście) informacji dotyczących prowadzenia ruchu i jego bezpieczeństwa;
trymer
[ang.],
kondensator dostrojczy,
kondensator nastawny o stosunkowo małej pojemności, przeznaczony do precyzyjnego dostrajania np. obwodu rezonansowego.
turbina wodna reakcyjna osiowa o wirniku z kilkoma nastawnymi łopatkami;
techn. rodzaj dźwignicy składającej się z obrotowego ustroju nośnego (tzw. ostojnicy: słupa lub platformy) i wspornika połączonego z ustrojem nośnym na stałe (wysięgnica) albo nastawnego lub wychylnego w płaszczyźnie pionowej (wysięgnik).

Słownik języka polskiego PWN

nastawny «taki, który daje się nastawić»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia