nadwrażliwość typu wczesnego

Encyklopedia PWN

stan, w którym ponowny kontakt z antygenem, np. obcym białkiem, prowadzi do odpowiedzi uszkadzającej tkanki;
odczulanie, desensybilizacja, immunoterapia alergenem,
zmniejszenie lub całkowite zniesienie stanu nadwrażliwości typu wczesnego (nadwrażliwość) poprzez powtarzane wstrzyknięcia antygenu (alergenu) początkowo w bardzo małych, a następnie wzrastających dawkach;
med. stan nadwrażliwości typu wczesnego;
atopia
[gr.],
med. nadmierna, dziedziczna skłonność do rozwoju reakcji nadwrażliwości typu wczesnego (alergii);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia