naddźwiękowe

Encyklopedia PWN

przepływ gazu z prędkością większą od prędkości rozchodzenia się w nim dźwięku (Ma > 1).
samolot osiągający w locie poziomym prędkość przekraczającą prędkość dźwięku w powietrzu;
Lippisch
[lı̣pısz]
Alexander Martin, ur. 2 XI 1894, Monachium, zm. 11 II 1976, Cedar Rapids (stan Iowa),
niemiecki aerodynamik i konstruktor lotniczy.
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
strumień cząsteczek (ale również atomów lub jonów) pod niskim ciśnieniem, w którym wszystkie cząsteczki poruszają się w tym samym kierunku i mają zbliżone prędkości;
aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
Aérospatiale
[aerospasjạl],
Société nationale industrielle aérospatiale,
francuski koncern lotniczy, założony 1970, z siedzibą w Paryżu;
Bell Helicopter Textron
[bel helıkọptər tẹkstrən],
amerykańska wytwórnia lotn.,
Czerwiński Wacław, ur. 16 XI 1900, Czortków (Ukraina), zm. 17 VI 1988, Toronto,
polski konstruktor szybowców i samolotów.
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
fala uderzeniowa, fala spiętrzeniowa,
obszar gwałtownego wzrostu ciśnienia, temperatury, gęstości i prędkości ośrodka ciągłego przemieszczający się z prędkością większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym ośrodku;
lotn. samolot lub szybowiec, w którym usterzenie poziome jest umieszczone przed skrzydłami w przedniej części kadłuba; także nazwa przedniego typu usterzenia samolotu;
Kármán
[kạ:rma:n]
Theodore von, ur. 11 V 1881, Budapeszt, zm. 6 V 1963, Akwizgran,
aerodynamik amer., pochodzenia węgierskiego;
niezmiennik podobieństwa fizycznego zjawisk zachodzących w przepływie płynu ściśliwego;
nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
palnik plazmowy, plazmotron, generator plazmy,
fiz. urządzenie służące do wytwarzania strumienia gazu o bardzo wysokiej temperaturze (kilkunastu tys. stopni Celsjusza), czyli gazu w postaci częściowo zjonizowanej (plazma);
pol. regularne formacje lotnictwa bojowego i pomocniczego WP lub Pol. Sił Zbrojnych.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

naddźwiękowy «o prędkości: większy od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych; też o statkach powietrznych: mogący rozwinąć taką prędkość»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia