moralne

Encyklopedia PWN

jeden z rodzajów wartości przypisywanych — na podstawie przyjętych w danej etyce norm moralnych — człowiekowi, motywom lub intencjom jego czynów albo samym czynom i ich skutkom.
nurt w filmie polskim 2. połowy lat 70. i początku lat 80. XX w.;
sprawność charakteru w odniesieniu do pragnień, uczuć, trudności życiowych, okoliczności działania; cnota, męstwo, doskonałość, sprawność w wywiązywaniu się z zadań określonych przez rolę społeczną;
część składowa kultury danego społeczeństwa, przejawiająca się w świadomości moralnej i umiejętności realizacji obowiązujących norm i wartości moralnych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia