modelu odlewniczego

Encyklopedia PWN

zespół elementów odtwarzający zewn. kształty odlewu;
technol. zmniejszenie wymiarów odlewu względem wymiarów modelu odlewniczego lub wymiarów wnęki formy odlewniczej;
przyrząd złożony z 2 lub więcej elementów, stanowiących obudowę (osłonę) wnęki odtwarzającej zewn. i wewn. kształty odlewu;
technika wykonywania odlewów;
wykonywanie obiektów (modeli) będących kopią lub wzorcem danego obiektu;
materiały służące do wyrobu mas formierskich oraz na pokrycia ochronne form i rdzeni (zapobiegają przywieraniu ziarenek piasku do odlewu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia