mitologia

Encyklopedia PWN

Toporow Władimir N., ur. 5 VII 1928, Moskwa, zm. 5 XII 2005, tamże,
ros. językoznawca, indoeuropeista, folklorysta i kulturoznawca;
termin wprowadzony 1980 przez wł. krytyka i historyka sztuki, A. Bonito Olivę, odnoszący się do twórczości artyst. pozaawangardowej lub sytuującej się „z drugiej strony awangardy”;
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
gł. bóstwo w mitologii słow.;
Tuwhare
[tụuheər]
Hone, ur. 21 X 1922, Kaikohe, zm. 16 I 2008, Dunedin,
poeta nowozelandzki, pochodzenia maoryskiego, tworzący w języku angielskim;
w mitologii germańskiej bóg wojny, prawa i sprawiedliwości, pochodzący z rodu asów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia