mitologia

Encyklopedia PWN

mitologia
[gr. mythología ‘opowiadanie mitów’],
zbiór mitów danego ludu, przekazywany w formie ustnej lub spisany na podstawie ustnych przekazów.
mitologia Greków i Rzymian, mitologia klasyczna,
ogół mitów i legend właściwych kulturze greckiej i rzymskiej, także nauka zajmująca się ich badaniem.
mitologia stworzona przez Etrusków, starożytny lud zamieszkujący od IX do I w. p.n.e. środkową Italię.
dawne mitol. wierzenia Grenlandczyków; długo istniały w tradycji ustnej; zaczęto je spisywać w okresie kształtowania się literatury grenlandzkiej w XIX w.;
Dumézil
[dümezịl]
Georges Edmond Raoul, ur. 4 III 1898, Paryż, zm. 11 X 1986, tamże,
fr. badacz ludów indoeur. i kaukaskich, historyk religii i filozof, komparatysta, językoznawca;
Gieysztor Aleksander, ur. 17 VII 1916, Moskwa, zm. 9 II 1999, Warszawa,
polski historyk średniowiecza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia