mitologia

Encyklopedia PWN

poeci-wojownicy staroskand., działający na dworach królów i możnowładców w IX–XIII-wiecznej Islandii i Norwegii;
mit. gr. rozbójnik megarejski, wg mitologii ateńskiej zgładzony przez Tezeusza;
soma
[sanskr.],
roślina, z której w staroż. Indiach wytłaczano kultowy napój oszałamiający (o działaniu halucynogennym), noszący tę samą nazwę;
w mitologii rzymskiej uosobienie snu, odpowiednik greckiego boga Hypnosa.
Sosnora Wiktor A., ur. 28 IV 1936, Ałupka, zm. 13 VII 2019, Petersburg,
poeta rosyjski;
Stabryła Stanisław, ur. 2 XI 1936, Lwów,
filolog klasyczny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia