mineralne

Encyklopedia PWN

wysokoprocentowe nawozy, tzw. sztuczne (przemysłowe), zawierające składniki pokarmowe w postaci związków chemicznych przyswajalnych przez rośliny bezpośrednio lub po przemianach w glebie.
substancje mineralne (gł. sole) stosowane jako dodatek do dawek pokarmowych (np. kreda pastewna, mielone muszelki i skorupy jaj, mączka kostna, fosforan wapnia, sól kuchenna);
rząd w dziale gleb litogenicznych, obejmujący typy gleb o zaledwie zainicjowanym procesie glebotwórczym.
Mineralne Wody, Minierạlnyje Wọdy,
m. w Federacji Ros., w Kraju Stawropolskim, na Wyż. Stawropolskiej, w dolinie Kumy.
geol. powłoki mineralne powstające na powierzchni innych minerałów, skał lub gleb, gł. wskutek przesiąkania roztworów mineralnych przez podłoże, a następnie ich odparowywania;
pobieranie przez rośliny prostych związków nieorg., → żywienie mineralne roślin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia