minerały idiochromatyczne

Encyklopedia PWN

minerały barwne, minerały idiochromatyczne,
minerały odznaczające się charakterystyczną własną barwą uwarunkowaną składem chemicznym i strukturą krystaliczną;
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
miner. zależność barwy minerału od jego składu chem. i struktury wewnętrznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia