mikroflora

Encyklopedia PWN

mikroflora
[gr.-łac.],
flora naturalna, flora fizjologiczna,
drobnoustroje występujące powszechnie w organizmach wyżej uorganizowanych;
grupa mikroorganizmów występujących zawsze w glebie, niezależnie od ilości i pochodzenia materii organicznej, o stosunkowo szerokich możliwościach i niskiej aktywności metabolicznej;
grupa bakterii bytujących na resztkach roślinnych oraz występujących w wydalinach zwierzęcych, które, w przeciwieństwie do autochtonicznej mikroflory gleb, po wprowadzeniu do gleby większej ilości materii organicznej bujnie się rozwijają, a gdy te substancje zostaną wyczerpane w środowisku, giną lub przechodzą w stan spoczynku, który trwa aż do nowego dopływu z zewnątrz świeżej substancji organicznej;
zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
biota
[gr. bíos ‘życie’],
ekol. rośliny i zwierzęta występujące łącznie na określonym obszarze lub w określonym środowisku (np. biota lądowe lub morskie);
bombaż
[fr. bombé ‘sklepiony’, ‘wydęty’],
uwypuklenie wieczka (denka) puszki z konserwą, spowodowane przeładowaniem puszki, niewłaściwą technologią lub ciśnieniem gazów powstających wewnątrz hermetycznie zamkniętej puszki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia