międzynarodowym

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ang. International Space Station,
międzynarodowa stacja kosmiczna pełniąca funkcję interdyscyplinarnego załogowego laboratorium kosmicznego;
ekon. kryteria dotyczące wymaganych lub/i używanych w praktyce zasad i metod stosowanych w rachunkowości;
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, ang. International Telecommunication Union Wymowa (ITU Wymowa), fr. Union Internationale des Télécommunications (UIT),
organizacja międzynar., zał. 1932 w Madrycie;
ekon. międzynarodowe, ponadnarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej 2 krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.
Międzynarodowa Akademia Astronautyczna, ang. International Academy of Astronautics (IAA),
instytucja międzynarodowa, założona 1960 z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Astronautycznej, z siedzibą w Paryżu;
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Fotografików, właśc. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej, fr. Federation Internationale de L’Art Photographique (FIAP),
ogólnoświat. organizacja skupiająca nar. amatorskie organizacje fotograficzne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia