Międzynarodowa Akademia Astronautyczna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Akademia Astronautyczna, ang. International Academy of Astronautics (IAA),
instytucja międzynarodowa, założona 1960 z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Astronautycznej, z siedzibą w Paryżu;
celem IAA jest koordynacja badań kosmicznych i współdziałania na rzecz ich rozwoju; ma 4 wydziały: nauk podstawowych, nauk technicznych, nauk o życiu (bioastronautyka, prawo kosmiczne, historia astronautyki) oraz nauk społecznych; zajmuje się m.in. problematyką załogowych badań ciał niebieskich, ekonomiką badań kosmicznych i ich zastosowań, problemami bezpieczeństwa w kosmosie i ratownictwa kosmicznego, możliwościami komunikacji z cywilizacjami pozaziemskimi, historią techniki rakietowej i astronautyki. Członkami IAA są osoby fizyczne (ok. 1195 — 2010) z wielu państw, w tym z Polski. IAA współpracuje z Międzynarodową Federacją Astronautyczą, a także wybranymi narodowymi akademiami nauk; wydaje czasopismo „Acta Astronautica”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia