mezosferę

Encyklopedia PWN

mezosfera
[gr.],
geofiz. jedna z geosfer wchodząca w skład płaszcza Ziemi;
mezosfera
[gr.],
meteorol. warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się nad stratosferą na wys. od 45–50 km do 80–85 km, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0 do ok. –100°C).
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia