mezosferę

Encyklopedia PWN

mezosfera
[gr.],
geofiz. jedna z geosfer wchodząca w skład płaszcza Ziemi;
mezosfera
[gr.],
meteorol. warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się nad stratosferą na wys. od 45–50 km do 80–85 km, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0 do ok. –100°C).
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
mezo-
[gr. mésos ‘środkowy’],
przedrostek, w wyrazach złożonych oznacza: środkowy, pośredni; np. mezosfera.
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
największa (ok. 84% objętości Ziemi) i najbardziej masywna (ok. 67% masy Ziemi) sfera kuli ziemskiej;
stratopauza
[łac.-gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od mezosfery.
termosfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca nad mezosferą, na wys. od 80–85 do 500–600 km;

Słownik języka polskiego PWN

mezosfera, mezostrefa
1. «warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości od około 45 do 85 km»
2. «warstwa we wnętrzu Ziemi, leżąca między astenosferą a jądrem Ziemi»

• mezosferyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia