metodą wieżową

Encyklopedia PWN

przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
heliofizyka
[gr. hḗlios ‘słońce’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’],
dział astrofizyki obejmujący teorię budowy i ewolucji Słońca, zjawisk w nim występujących oraz oddziaływania z otoczeniem.
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia