metalowymi

Encyklopedia PWN

ogólnopolskie zrzeszenie zawodowe przedsiębiorców wielkiego i średniego przemysłu metalowego, reprezentujące ich interesy gospodarcze wobec instytucji rządowych, społeczne i robotnicze, utworzone 1920;
kombinat górniczo-hutniczy i metalowy;
wytwórnia maszyn i taboru kolejowego w Poznaniu;
wytwórnia maszyn i konstrukcji żelaznych w Warszawie, po 1918 przedsiębiorstwo konstrukcyjno-budowlane;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia