magnetycznych

Encyklopedia PWN

magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
biol. zdolność do oceny kierunków położenia biegunów geomagnetycznych Ziemi, stwierdzona u ślimaków, owadów, ryb i ptaków;
geofiz. wielkość wprowadzona sztucznie jako miara zaburzeń pola magnetycznego Ziemi.
lekki, wydłużony magnes trwały mogący się swobodnie obracać dookoła pionowej lub poziomej osi;
fiz. przenikalność magnet. próżni, μ0 = 4π · 10–7 N/A2;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia