ludowy

Encyklopedia PWN

ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
placówka oświat. dla dorosłej młodzieży chłopskiej, o specyficznych cechach organiz., programowych i metodycznych.
skrajnie lewicowa partia polit. Sri Lanki, → Janata Vimukti Peramuna.
zał. 1945 w Łodzi w celu upowszechniania kultury muz.
powstał 1940 w Warszawie z połączenia m.in. Inst. Oświaty Dorosłych, Inst. Teatrów Lud. i Inst. Oświaty i Kultury im. S. Staszica;
Ludowy Kongres Narodowy, ang. People’s National Congress (PNC),
partia polit. Gujany; utworzony 1957
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia