ludowy

Encyklopedia PWN

ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
placówka oświat. dla dorosłej młodzieży chłopskiej, o specyficznych cechach organiz., programowych i metodycznych.
skrajnie lewicowa partia polit. Sri Lanki, → Janata Vimukti Peramuna.
zał. 1945 w Łodzi w celu upowszechniania kultury muz.
powstał 1940 w Warszawie z połączenia m.in. Inst. Oświaty Dorosłych, Inst. Teatrów Lud. i Inst. Oświaty i Kultury im. S. Staszica;
Ludowy Kongres Narodowy, ang. People’s National Congress (PNC),
partia polit. Gujany; utworzony 1957
chłopski ruch społ.-polit. dążący do emancypacji polit. i ekon. chłopów;
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli, portug. Movimento Popular de Liberação de Angola (MPLA),
partia polit. w Angoli; zał. 1956 jako nielegalna organizacja wyzwoleńcza (siedzibą kierownictwa było Kongo),
konspiracyjna organizacja społ.-polit. kobiet, utworzona II 1942, związana z ruchem lud. i uznająca zwierzchnictwo Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego;
porozumienia partii i organizacji lewicy (zwłaszcza socjalistycznej i komunistycznej) i centrolewicy (radykałowie lub lewica republikańska), zakładające ich współdziałanie i rezygnację ze zwalczania się, zawiązywane 1934–39 w niektórych państwach (głównie europejskich);
Bułgarski Ludowy Związek Chłopski (BLZCh), Byłgarski zemedełski naroden syjuz,
bułgarska partia lud., utworzona 1899;
partia lud. na Wileńszczyźnie, zał. II 1920
Sojusz Ludowy, hiszp. Alianza Popular (AP),
hiszp. ugrupowanie polit., zał. 1976;
miesięcznik, wyd. 1920–70 (z przerwami 1935–45 i 1950–57) w Warszawie;
Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe, ang. Zimbabwe African People’s Union (ZAPU),
ruch niepodległościowy, następnie partia polit. w Zimbabwe;
Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, hiszp. Alianza Popular Revolucionaria Americana,
latynoamer. ruch polit., → APRA.
Bank Ludowy Chin, Zhongguo Renmin Yinhang,
chiński bank centralny, założony 1948, z siedzibą w Pekinie;
Białoruski Front Ludowy „Odrodzenie”, Biełarụski Narọdny Front „Adradżẹnnie”,
ruch społ.-polit. na Białorusi; zjazd założycielski odbył się VI 1989 w Wilnie,
pismo społ.-polityczne;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Ostatki, mięsopust, zapusty, kuse dni,
3 ostatnie dni karnawału, w roku liturgicznym 3 ostatnie dni przed środą popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu;
polskie przysłowie, znane już w średniowieczu,

Słownik języka polskiego PWN

ludowy
1. «dotyczący wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tracycji»
2. «dotyczący ludu jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów»
3. «przeznaczony dla ogółu społeczeństwa»

• ludowo • ludowość
demokracja ludowa «ustrój w państwach komunistycznych, w założeniu demokratyczny, w rzeczywistości totalitarny»
etymologia ludowa «nienaukowa etymologia, oparta na przypadkowych skojarzeniach»
gawęda ludowa «gatunek literatury ludowej, mający formę przekazu ustnego»
gwara ludowa «mowa ludności wiejskiej jakiegoś obszaru»
literatura ludowa «podania, pieśni, legendy itp., związane z życiem i kulturą wsi, zwykle anonimowe, przekazywane ustnie»
łacina ludowa «łacina, którą posługiwali się mieszkańcy prowincji rzymskich i lud rzymski, będąca historyczną podstawą języków romańskich»
szkoła elementarna, ludowa daw. «szkoła dająca minimum wykształcenia, odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia