logicznej

Encyklopedia PWN

wyrażenie odgrywające istotną rolę w wynikaniu log., mające ustalone przez logikę znaczenie, niezależne od dziedziny, w której to wynikanie zachodzi;
element logiczny, bramka, funktor,
element elektroniczny (rzadziej pneumatyczny) służący do budowy układów logicznych.
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości logicznej mieć nie mogą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia