liczba masowa

Encyklopedia PWN

Mińsk, Minsk,
stolica Białorusi, na Wysoczyźnie Mińskiej, nad Świsłoczą (dopływ Berezyny); miasto wydzielone i obwodowe.
masowe mordy dokonane przez żołnierzy japońskich w Nankinie XII 1937–I 1938;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
naród tworzący podstawową ludność Niemiec (76 mln, 2005),
NSDAP Wymowa, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Wymowa, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników,
niem. partia faszystowska (faszyzm), zał. I 1919 w Monachium jako Deutsche Arbeitspartei (nazwa NSDAP od 1920, od pierwszego słowa nazwy powstały terminy: nar. socjalizm, nazizm);
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
miasto wojewódzkie (woj. warmińsko-mazurskie), pow. grodzki, w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego, nad Łyną i 11 jeziorami (największe — Ukiel, Kortowskie, Track, Skanda); siedziba powiatu olsztyńskiego.
nazwa stosowana do pozaprawnego używania sił zbrojnych w celu stłumienia niepokojów społ. i ekspedycji karnych dokonujących masakr ludności cywilnej
partia polityczna, założona XI 1892 na zjeździe socjalistów w Paryżu przez działaczy II Proletariatu, Zjednoczenia Robotniczego, Związku Robotników Polskich i Gminy Narodowo-Socjalistycznej;
porozumienia społeczne 1980–81 w Polsce,
porozumienia zawarte w wyniku strajków przez komisje rządowe i regionalne komitety strajkowe.
powstanie czerwcowe, niem. Juniaufstand,
masowy protest robotników w NRD VI 1953, gł. w Berlinie i in. miastach przem. (m.in. w Lipsku, Halle, Jenie, Magdeburgu), przeciw obniżaniu poziomu życia i polityce SED;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia