ledeburytem

Encyklopedia PWN

składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektyką złożoną z austenitu i cementytu, zawierającą 4,3% węgla (w stanie równowagi);
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
eutektyka
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’],
mieszanina eutektyczna, eutektyk,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 lub więcej faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających bezpośrednio z fazy ciekłej (o takim samym składzie).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia