krzywej Peano

Encyklopedia PWN

Peano Giuseppe, ur. 27 VIII 1858, Cuneo, zm. 20 IV 1932, Turyn,
wł. matematyk i logik;
krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
mat. krzywa AB o równaniach parametrycznych x = x(t), y = y(t) na płaszczyźnie lub x = x(t), y = y(t), z = z(t) w przestrzeni, przy czym parametr t zmienia się w przedziale od α do β (α < t < β), dla której można określić pojęcie długości od punktu A do punktu B
mat. przykład krzywej Jordana wypełniającej cały kwadrat (zarówno punkty wewn., jak i brzegowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia