kryptografię

Encyklopedia PWN

kryptografia
[gr. kryptós ‘ukryty’, gráphō ‘piszę’],
ogół metod utajniania informacji za pomocą szyfrowania; dziedzina kryptologii.
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
steganografia
[gr. steganós ‘przykryty’, graphḗ ‘pismo’],
zespół metod służących do bezpiecznego przesyłania informacji w sposób ukrywający sam fakt ich istnienia;
Della Porta Giambattista, ur. między 3 X a 15 XI 1535, Neapol, zm. 4 II 1615, tamże,
wł. uczony i pisarz;
mat. liczby naturalne p >  1, które oprócz jedynki i samych siebie nie mają żadnych innych dzielników: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...;
tradycyjna nazwa nauk pomocnych przy badaniu autentyczności źródła historycznego i jego krytycznej ocenie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia